Uniconsult velger Skykontoret som sin IT-avdeling

Uniconsult er et uavhengig konsulentselskap som har lykkes ved å rekruttere de beste innenfor sine områder. De arbeider nært sammen med sine kunder innenfor prosjektledelse, økonomi og virksomhetsstyring. Uniconsult har hatt en løpende vekst i antall ansatte, omsetning og resultat siden etableringen i 1998 og teller i dag 50 konsulenter.

- Vi så at Microsofts nye skyløsning trolig kunne passe for vår virksomhet, men var skeptiske til at vi skulle håndtere denne selv. Vi vurderte derfor en håndfull ulike leverandører av skytjenester for å kunne bistå oss med dette, sier adm. Dir. Arne Norrud i Uniconsult. - Vi var opptatt av å finne en god match med en smidig partner som ikke var for store og byråkratiske.

- Vi besitter en del IT-kompetanse selv, og vet at det kan være en utfordring med sikker dokumentlagring i nettskyen. Skykontoret var en av få leverandører som kunne levere en total løsning her, der sikker lagring i norske skyløsninger kunne kombineres med fordelene i store offentlige nettskyer med mye funksjonalitet.

- Vi er veldig glad for at vi ikke sitter alene med håndtering av Microsofts skyløsninger i dag. Det har vist seg at vi traff godt. Skykontorets kompetanse er bra og har innfridd forventningene.

Konsulentene benytter både PC´er og MAC´er, og kan nå samhandle i sanntid uavhengig av tid, sted og enhet.

uniconsult.png