Forny organisasjonen med nye arbeidsmetoder

Hvordan lykkes vi best med omstilling og innføring av nye arbeidsmetoder i organisasjonen?

Skykontoret tilbyr et servicenivå som er spesialtilpasset virksomheter som vil få det beste ut av sin arbeidskraft ved å bruke moderne arbeidsmetoder. Du får kontinuerlig tilgang på IT-ekspertise som kjenner din virksomhet og som setter opp løsningene i takt med den strategiske planen.  

Alle medarbeiderne har direktelinje til IT-eksperten, og får også tilbud om opplæring på kontinuerlig basis. Uten dette er det vanskelig å klare omstilling fordi mestring av nye arbeidsmetoder med nye verktøy tar tid. Opplæringen som tilbys dreier seg om de nye arbeidsmetodene. Dette står i kontrast til tradisjonell IT-opplæring, som ofte fokuserer på teknisk funksjonalitet uavhengig av dens relevans for brukeren.

Dette krever et høyere servicenivå fra IT-leverandøren enn det de fleste virksomheter har i dag. Kombinasjonen av verdens mest kostnadseffektive teknologi, nettskyen, og Skykontorets betydelige investeringer over flere år i standardiserte leveranser, gir deg likevel dette til svært gode priser.

Kombinasjonen av verdens mest kostnadseffektive teknologi, nettskyen, og Skykontorets betydelige investeringer over flere år i standardiserte leveranser, gir deg et langt høyere servicenivå til  svært   gode priser .

Kombinasjonen av verdens mest kostnadseffektive teknologi, nettskyen, og Skykontorets betydelige investeringer over flere år i standardiserte leveranser, gir deg et langt høyere servicenivå til svært gode priser.