AdobeStock_111670656.jpeg
AdobeStock_125714000.jpeg
AdobeStock_111670656.jpeg

Digitalisering I virksomheten


SOM ET ABONNEMENT TIL FAST PRIS.

SCROLL DOWN

Digitalisering I virksomheten


SOM ET ABONNEMENT TIL FAST PRIS.

SAMARBEID TIL NYE HØYDER 

 

Skykontoret leverer en løpende digitaliseringstjeneste, der alle kundene får en langt bedre digital hverdag fordi vi inkluderer faste lynkurs og personlig oppfølging som fjerner plunder og heft som mange strever med hver dag. Det interne samarbeidet løftes til nye høyder fordi vi sammen finner felles digitale løsninger som alle kan klare å ta i bruk.

 

GOD

Fra Kr 290,- per bruker / mnd

Passer for dere som har en skyløsning fra før, men trenger hjelp til å ta den i bruk i hverdagen og til å fjerne dagligdagse problemer. Dere har behov for en del brukerstøtte. Brukerne må også få jevnlig påfyll av kompetanse slik at de kan klare å ta i bruk de nye mulighetene.

BEDRE

Fra Kr 490,- per bruker / mnd

Passer for de som ser at dagens løsning er utdatert fordi dagens leverandør leverer lite utover drift og support. Råd og veiledning om hvilke systemer som bør anskaffes og hvordan alle skal klare å ta dem i bruk er nødvendig. Medarbeiderne må tilbys kontinuerlig opplæring for å beherske verktøyene og øke jobbtilfredsstillelsen. Det må bli lettere å jobbe hjemmefra og fra ulike enheter utenfor kontoret.

BEST

Fra Kr 690,- per bruker / mnd

Passer for de som trenger fornyelse og effektivisering, med automatisering og innføring av moderne arbeidsformer. Dere har også lokale IT-systemer og trenger hjelp og leverandørkoordinering for å gå gradvis over til skyen. Det er viktig med en samarbeidspartner som forstår virksomhetens mål og behov i tillegg til det IT-tekniske. Lederne bør tilbys opplæring innen digitalisering og alle medarbeiderne må tilbys kompetanseutvikling på jevnlig basis.

AdobeStock_125714000.jpeg

Strålende fornøyd


Strålende fornøyd


STRÅLENDE FORNØYDE KUNDER

 
 
 
Det holder ikke bare med en driftsleverandør som har support. Vi trenger noen som kan gi oss råd om hvilke løsninger vi trenger og hvordan vi skal klare å ta dem i bruk internt.
— Birgitte Hagen, Leder HR og administrasjonsavdelingen, DNT Oslo og omegn

Vi er svært godt fornøyd med Skykontoret, de gir oss høy service og stiller alltid opp.
— Arne Norrud, adm. dir. Uniconsult AS

Toril-Laberg2.jpg
Skykontoret er kompetente og leverer som avtalt, de har bistått oss i å ta i bruk mer moderne arbeidsmetoder.
— Toril Laberg, Generalsekretær Norsk Ergoterapeutforbund