abonnement_intro.png

Vårt abonnement

Månedspris: Kr 990,-per ansatt

Vårt abonnement

Månedsprisen på Skykontorets abonnement er Kr 990,- per ansatt i organisasjonen. Det løper med 3 måneders oppsigelse og inkluderer:

 • Brukerstøtte for moderne skyløsning fra Microsoft på telefon og e-post

 • Løpende opplæringstilbud i grunnleggende digitale ferdigheter til alle medarbeidere, to ganger i måneden

 • Døgnåpen supportportal for skyløsningen, med kunnskapsartikler om nye arbeidsmetoder, bruksanvisninger og administrasjon av supportsaker og brukere

 • Sterk pålogging (tofaktor) i skyløsningen for samsvar med ny personvernlov for alle som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger

 • Invitasjon til årlig oppfølgingsmøte med digitaliseringsrådgiver hos Skykontoret

Abonnementet forutsetter Office 365 lisenser fra Microsoft. Prisen for lisenser varierer fra ca kr. 30,- til ca. Kr 180,- per bruker/mnd avhengig av type. Dersom dere ikke har dette fra før, finner vi riktig lisens og ordner dette for dere.

 

Innovative tilleggstjenester

Enkelte tillegg kjøpes som en utvidelse av abonnementet, andre som som en enkeltstående leveranse:

 

Ekstra brukere og tilganger

Mange organisasjoner består av langt flere enn de faste ansatte. Hos Skykontoret trenger du ikke å betale full månedspris for slike brukere. Det kan i stedet bestilles ekstra tilganger fra kr 10,- per måned for ideelle organisasjoner og fra kr 50,- for øvrige.


Personlig onboarding

Når din virksomhet ansetter en ny medarbeider, hvem setter opp PC / mobil og får dette til å fungere, og hvem gir de opplæring i skyløsningen slik at de kommer raskt i gang med arbeidene? Personlig onboarding løser dette. Det er lønnsomt å få nye medarbeidere produktive så fort som mulig.


Digital signatur

Digital signatur med BankID / for mobiler er i dag den foretrukne metoden for både sikker identifikasjon og signatur. Det er langt sikrere enn håndskrift og innskanning. Tjenesten gir også elektronisk signatur som gir elektronisk “påstempling” av underskriften og som er kostnadsfri i bruk. Brukerstøtte er inkludert.

Rådgivning

Våre digitaliseringsrådgivere hjelper deg med:

 • kompetanseledelse og styring av kontinuerlig forbedring

 • hvordan nøkkelmedarbeidere kan involveres i strategisk planlegging samtidig med at du beholder nødvendig kontroll og styring

 • å innføre moderne arbeidsmetodikk for arbeid, samarbeid og måloppnåelse

 • hvordan organisasjonen kan gå over til digitale arbeidsprosesser

 • jevnlige møter i din organisasjon for å følge opp kontinuerlig forbedring

 • Gi annen støtte til deg som leder innen digital transformasjon


Lederprogram

Lederprogrammet gir deg kompetanse for å se mulighetene som digitalisering kan gi for din organisasjon. Her kan du også velge 1:1 opplæring fra alle våre lynkurs, slik at du kan bruke de digitale verktøyene og arbeidsprosessene som en integrert del av lederskapet.


Miniprosjekter

Vår beste praksis for kontinuerlig forbedring er korte, avgrensede forbedringstiltak som vi gjennomfører i fellesskap. Vi kan høste gevinstene fra ett tiltak før vi går til neste. Varigheten kan typisk være fra bare et par uker, til et par-tre måneder.

Medlemsløsning

Medlemsløsningen Medlemsvekst er en moderne og avansert medlemsløsning på PC og mobil med faste forutsigbare kostnader. Med Medlemsvekst kan foreningen dekke behov fra å kunne arbeide mer mobilt, til å kunne engasjere med medlemmene på nye måter, mer selvbetjening for medlemmene og automatisering av manuelle oppgaver.

De viktigste delene av tjenesten er:

 • Medlemsadministrasjon med toppmoderne funksjonalitet, både fra web og mobil

 • Kontingentbehandling med faktura. Støtter lønnstrekk for arbeidstakerorganisasjoner

 • Kurs og arrangementer

 • Saksbehandling

 • Støtte for integrasjoner med økonomi, forsikring mm.


Min-side

Min-side er en utvidelse til medlemsløsningen Medlemsvekst. Denne gir medlemmene mulighet til selvbetjening og samhandling med organisasjonen, innsyn i pågående saker mm.

Workshop for strategisk plan

 
strategiskplan.png

Uten en strategisk plan er det lett å bli handlingslammet, eller forsøke å gjøre for mye på en gang. Det er risikabelt. Vi hjelper ledelsen med å få frem viktig informasjon og prioritere tiltak.

“Vår interne prosess stoppet litt opp: Ved kontakt med ulike tilbydere har en lett for å bli opphengt i produkter og teknologiske løsninger. Workshopen med Skykontoret ble en øyeåpner for oss.”

— Ketil Heyerdahl, advokat og IT-ekspert hos Norsk Journalistlag