Hva er digitalisering?

Digitalisering kan sees på som et samlebegrep for det som skal til for å komme til moderne standard. Da bruker vi verdifull menneskelig arbeidskraft godt og rasjonelt, og vi utnytter teknologiske muligheter.

Read More
Arild Heen